తెలుగు / Telugu (India)

మా మతాచార్యుల భాగస్వాములచే ఈ వనరులు అనువదించబడ్డాయి. మేము ఈ వనరులను ఉచితంగా మీకు అందిస్తున్నాము మరియు మీరు ఇతరులకు తెలియజేయమని అడుగుతున్నాము, అప్పుడు వారు కూడా మా వెబ్ సైట్ నుండి అనువదించబడిన వనరులను ఉచితంగా డౌన్

These resources have been translated by our ministry partners. We provide these resources to you for free and ask that you would let others know, so they too can download translated resources for free from our website.

Truth78 అనేది తరువాతి తరాలవారికి దృష్టి-ఆధారిత పరిచర్య? అప్పుడు వారు దైవమును తెలుసుకుంటారు, గౌరవిస్తారు, మరియు ఆరాధిస్తారు, కాబట్టి వారు క్రీస్తునందు మాత్రమే తమ ఆశను పెట్టుకొని, దైవ మహిమాన్వితానికి నమ్మకస్థులైన శిష్యులుగా జీవిస్తారు.

మా లక్ష్యం మనసుని ఉపదేశించి, గుండెను నిమగ్నం చేసి, దేవుని యొక్క మొత్తం హితబోధని ప్రకటించడం ద్వారా సంకల్పమును ప్రభావితం చేసే వనరులు మరియు శిక్షణతో చర్చి మరియు ఇంటిని సమకూర్చుట ద్వారా తరువాతి తరాల విశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకోవాలి.

మేము దేవుని-కేంద్రీకృత, బైబిలు-సంతృప్త, సువార్త-దృష్టి, క్రీస్తు-ఉన్నతమైన, ఆత్మ-ఆధారిత, సిద్దాంతపరంగా ఆధారపడిన, మరియు శిష్యుడు-ఆధారితమైన వనరులను అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. మేము చర్చ్, ఇంటి, లేదా క్రిస్టియన్ స్కూల్ సెట్టింగులలో పిల్లలు మరియు యువతకు మొత్తం బైబిల్ బోధించే వివిధ రకాల సామగ్రిని కలిగి ఉన్నాము; మరియు తల్లిదండ్రులకు ఆ అంశాలపై సమకూర్చేందుకు మరియు వారిని ప్రోత్సహించడానికి మేము పుస్తకాలు ఇస్తాము.

మీరు అదనపు వనరులను అనువదించాలనే ఆసక్తి కలిగి ఉన్నా లేదా మా వనరుల గురించి లేదా వాటిని ఎలా ఉపయోగించాలి అనే దానిపై ప్రశ్నలను కలిగి ఉంటే, దయచేసి [email protected] కి ఈమెయిల్ పంపండి. మీ ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వడానికి అనువాదకుల ఉపయోగం ద్వారా మేము మా ఉత్తమమైనది చేస్తాము.

లైసెన్స్ సమాచారం

మీ కుటుంబానికి, చర్చికి, పాఠశాలకు లేదా పరిచర్యకు ఈ సామగ్రిని ముద్రించడానికి మరియు ఉపయోగించేందుకు Truth78 అనుమతి మంజూరు చేస్తుంది. మీరు మీ సంస్థ లేదా కుటుంబానికి వెలుపల పంపిణీ చేయలేరు లేదా లాభం కోసం విక్రయించలేరు. కానీ ఇతరులు మా వెబ్

దాగిన విషయాలు: ఎన్ ఇవాన్జెలిస్టిక్ స్టడీ ఫర్ చిల్డ్రన్ ఆన్ కింగ్డమ్ ప్యారాబెల్స్

దాగిన విషయాలు: ఎన్ ఇవాన్జెలిస్టిక్ స్టడీ ఫర్ చిల్డ్రన్ ఆన్ కింగ్డమ్ ప్యారాబెల్స్

Things Hidden: An Evangelistic Study for Children on Kingdom Parables

యేసు ఉపమానాలు మహిమాన్వితమైన, జీవితాన్ని మార్చివేసే సత్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. కానీ గుడ్డి కన్నులు మరియు విభజించబడిన హృదయాలను కలిగి ఉన్నవారి నుండి దేవుడి నిజం యొక్క అందం మరియు విలువ దాగి ఉంది. రాజ్య ఉపమానాల యొక్క ఈ అధ్యయనం దేవుణ్ణి మాత్రమే ఆధ్యాత్మిక దృష్టి మరియు ఒక అవిభక్త హృదయానికి మూలంగా ఉన్నతుడిని చేస్తుంది. ఈ పాఠ్యప్రణాళిక లక్ష్యం పిల్లల్లో ఆధ్యాత్మిక ఆసక్తిని మేల్కొల్పడం, తద్వారా వారు దేవుని యొక్క రహస్య నిధిని వెదకి మరియు ఆయనలో వారి సంతృప్తిని చూస్తారు. ఒక సమ్మర్ బైబిల్ స్కూల్ సెట్టింగులో నేర్పించవలసిన దాగినని మంచి విషయాలు.

డౌన్లోడ్ కోసం అందుబాటులో ఉన్న ఫైళ్ళు

  • ఉపాధ్యాయుల గైడ్: ప్రారంభ & ప్రాథమిక
  • ఉపాధ్యాయుల గైడ్: జూనియర్ & ఇంటర్మీడియట్
  • ఉపాధ్యాయుల గైడ్: కవర్లు
  • దృశ్య వనరులు
  • విద్యార్థి వర్క్: ప్రారంభ & ప్రాథమిక
  • విద్యార్థి వర్క్: జూనియర్ & ఇంటర్మీడియట్
  • విద్యార్థి వర్క్: కవర్లు
వనరును డౌన్